Regulamin Promocji BIS 

 1. Organizatorem promocji „BIS” jest FARGO Sp. z o.o. prowadząca sprzedaż na stronie internetowej www.weddingstore.pl, zwana dalej Organizatorem.

 2. Promocja „BIS” polega na gwarancji ponownego, darmowego wydruku zakupionych od Organizatora zaproszeń ślubnych, w których dane dotyczące daty i/lub miejsca ślubu i wesela stały się nieaktualne z powodu epidemii Koronawirusa.

 3. Zmiana daty i/lub miejsca ślubu i wesela spowodowana musi być zakazem organizowania zgromadzeń, którego przyczyną jest epidemia Koronawirusa.

 4. W ramach promocji „BIS” Organizator zobowiązuje się do ponownego przygotowania projektu zaproszenia (zmienione mogą być tylko data i/lub lokalizacja ślubu i wesela) oraz do ponownego wydruku tak zmienionych zaproszeń.

 5. Zmianie nie może ulec Młoda Para oraz dane osób i inne treści wymienione w pierwotnym zamówieniu.

 6. W przypadku zmiany ilości zaproszeń na mniejszą, niż w zamówieniu pierwotnym, różnica w cenie usługi nie będzie zwracana.

 7. W przypadku zmiany ilości zaproszeń na większą, niż w zamówieniu pierwotnym, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za dodatkowe zaproszenia, zgodnie z cenami wskazanymi na stronie www.weddingstore.pl

 8. Koszt ponownej wysyłki zaproszeń wynoszący 13 zł ponosi Klient.

 9.  Aby wziąć udział w promocji, należy złożyć zamówienie przez stronę www.weddingstore.pl wpisując w „Koszyku” w polu „Kod promocyjny” kod: BIS

 10. Promocją objęte są tylko zaproszenia dotyczące ślubów i wesel, które mają się odbyć w terminie pomiędzy 15 czerwca 2020 roku, a 30 września 2020 roku.

 11. Złożenie zamówienia z użyciem w/w kodu oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu.

 12. Promocja „BIS” trwa od 24.03.2020 roku do 10.05.2020 roku i obejmuje zamówienia złożone i opłacone w powyższym terminie.

 13. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązuje Regulamin sklepu na stronie www.weddingstore.pl. W przypadkach spornych interpretacja Regulaminu leży po stronie Organizatora.